کلیه شرکت‌ها و افرادی که در زمینه‌های مرتبط با افتا مشغول به فعالیت هستند امکان عضویت در کانون هماهنگی افتا را دارند. عضویت در کانون افتا به دو صورت حقوقی و حقیقی امکان پذیر است. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم‌های مربوطه با دبیر کانون هماهنگی نمایید.