برگزاری مجمع عمومی کانون هماهنگی افتا

برگزاری مجمع عمومی کانون هماهنگی افتا

جلسات مجمع عمومی عادی و مجموع عمومی فوق‌العاده سالانه کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار افتا با حضور نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار افتا، در بخش نخست جلسه که روز دوشنبه 19 دی‌ماه 1401 در سالن همایش‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد در آن، ابوالفضل روحانی، رئیس کانون و علیرضا صالحی نایب رئیس کانون به ارائه گزارش عملکرد یک سال گذشته کانون پرداختند. پس از آن محمداحسان حمیدیا، خزانه‌دار کانون، گزارش مالی را ارائه کرد و سپس گزارش بازرسی توسط مسعود رجایی ارائه شد.

سپس روسای کارگروه‌ها به بیان فعالیت‌های انجام‌شده طی یک سال گذشته پرداخته و حاضران با دستاوردهای کارگروه خود آشنا کردند. امید توکلی، محمداحسان حمیدیا، کامبیز قدس، تینا تعویذی، آنی خاچیکیان و نصراله سلطانی در این بخش به ارائه گزارش کارگروه‌های مربوطه پرداختند.

در ادامه براساس دعوت‌نامه ارسالی، انتخابات بازرس کانون برگزار شد. از بین افرادی که کاندید شده بودند حمید علی‌حسینی و مسعود رجایی با اکثریت آرا به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

پس از آن، جلسه در مجمع عمومی فوق‌العاده، انجام تغییرات در اسا‌سنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد از این پس انتخاب بازرس مجمع که پیش از این به‌صورت سالیانه برگزار می‌شد، هر سه سال یک‌بار برگزار شود. همچنین سایر تغییرات انجام گرفته در اساسنامه نیز مورد تایید اعضا قرار گرفت.

در پایان نیز حاضران در جلسه به تبادل نظر و ارائه پیشنهادهایی برای فعالیت‌های آینده کانون پرداختند.

برگزاری مجمع عمومی کانون هماهنگی افتا 1برگزاری مجمع عمومی کانون هماهنگی افتا8

برگزاری مجمع عمومی کانون هماهنگی افتا

برگزاری مجمع عمومی کانون هماهنگی افتا

برگزاری مجمع عمومی کانون هماهنگی افتا 5

برگزاری مجمع عمومی کانون هماهنگی افتا 4

برگزاری مجمع عمومی کانون هماهنگی افتا 3

برگزاری مجمع عمومی کانون هماهنگی افتا9

برگزاری مجمع عمومی کانون هماهنگی افتا10

برگزاری مجمع عمومی کانون هماهنگی افتا11برگزاری مجمع عمومی کانون هماهنگی افتا12

برگزاری مجمع عمومی کانون هماهنگی افتا13

برگزاری مجمع عمومی کانون هماهنگی افتا14

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.