انجام فعالیت‌های اجرایی در کانون، در قالب کمیسیون‌های تخصصی و در ذیل آن‌ها کارگروه‌ها انجام می‌گیرد. کمیسیون‌های تخصصی درحال تشکیل هستند. لطفا برای مطالعه آیین‌نامه مربوطه، روی لینک زیر کلیک کنید.

آیین‌نامه تشکیل کمیسیونها و کارگروه‌ها