ارتباط موثر میان دانش، صنعت و بازار افتا به فرهنگ‌سازی نیاز دارد

خاچکیان مسئول کمیسیون فرهنگ و ارتباطات کانون دانش، صنعت و بازار افتا می‌گوید: نقطه آغاز شکل‌گیری این کمیسیون، ایجاد بستر مکالمه موثر بین اعضای اکوسیستم افتای کشور است.   کانون دانش، صنعت و بازار افتا با این هدف آغاز به کار کرد که نقش...