تاکیان در میان پنج شرکت حاضر در رقابت فایروال نسل جدید

فایروال‌ها نقش مهمی در امنیت سایبری ایفا می‌کنند که نادیده انگاشتن آن می‌تواند تهدید بزرگی برای افراد، سازمان‌ها و حتی زیرساخت‌های حیاتی یک کشور محسوب شود. به تازگی با هماهنگی کانون هماهنگی دانش و صنعت و بازار افتا ، تولید محصول فایروال نسل جدید...