زیست بوم افتا و نقش آن در توسعه صنعت افتا بررسی می شود

دومین نشست مجازی هم‌اندیشی انجمن رمز ایران در سال 1401 با موضوع «زیست‌بوم افتا در کشور و شناخت، ظرفیت‌ها و نقش آن در توسعه صنعت افتا» عصر روز دو‌شنبه 10 بهمن‌ماه برگزار می‌شود.   به گزارش به گزارش روابط عمومی کانون هماهنگی دانش، صنعت...