امضای تفاهم‌نامه کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار افتا با پدافند غیرعامل

سازمان پدافند غیرعامل و کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار افتا  برای همکاری در نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیرعامل تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند.   به گزارش روابط عمومی کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار افتا، سازمان پدافند غیرعامل و کانون هماهنگی دانش، صنعت و...

حضور سپهر صدرای تهران در رقابت فایروال نسل جدید

به تازگی با هماهنگی کانون هماهنگی دانش و صنعت و بازار افتا، تولید محصول فایروال نسل جدید به رقابت گذاشته شد  و پنج شرکت منتخب فعال در زمینه تولید فایروال‌ها پای به میدان این رقابت نهادند. فایروال‌ها ایجادکننده سد مستحکمی بین شبکه خصوصی و...

امن‌پرداز کویر در رقابت فایروال نسل جدید

به تازگی به پیشنهاد کانون هماهنگی دانش و صنعت و بازار افتا، تولید محصول فایروال نسل جدید به رقابت گذاشته شد و پنج شرکت منتخب فعال در زمینه تولید فایروال‌ها پای به میدان این رقابت نهادند. فایروال‌ها ایجادکننده سد مستحکمی بین شبکه خصوصی و...