فراخوان برگزاری کنفرانس ظرفیت با محوریت اینترنت اشیاء و زیرساخت‌ ها

فرصت شرکت‌های توانمند داخلی در حوزه‌ اینترنت اشیاء جهت تکمیل و ارسال جدول خوداظهاری برای حضور در کنفرانس ظرفیت با محوریت اینترنت اشیاء تا بیستم شهریورماه تمدید شد. به گزارش روابط عمومی کانون دانش، صنعت و بازار افتا، دبیرخانه کنفرانس ظرفیت، در اطلاعیه شماره...

مهلت اعلام حضور در کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات تمدید شد

  بنابر این گزارش برای برگزاری این کنفرانس با محتوایی درخور، تاریخ برگزاری کنفرانس که قبلا ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ اعلام شده بود نیز تغییر می‌یابد که در اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد شد. طبق اطلاعیه قبلی، مهلت تعیین شده برای اعلام آمادگی شرکت‌ها به همراه...