کانون افتا به نمایشگاه ظرفیت شبکه ملی اطلاعات می‌رود

به گزارش روابط عمومی کانون دانش، صنعت و بازار افتا، این کانون در نمایشگاه جانبی کنفرانس دو روزه ظرفیت امنیت شبکه ملی اطلاعات با محوریت امنیت، تاب‌آوری و پایداری حضور خواهد داشت. در این کنفرانس و نمایشگاه که 5 و 6 مردادماه در پژوهشگاه...