من مدیر یک شرکت بازرگانی تجهیزات پزشکی هستم و از زمانی که ما کار با شرکت امید آفرینان رو آغاز کردیم راندمان تجاری ما بسیار بهتر شده و با استفاده از تکنولوژی مدرنی که این دوستان عرضه میکنند میشه خدمات خیلی گسترده ای برای بیمارستانهای تخصصی ارائه کرد . از همکاری با ایشان خرسندیم.