کانون افتا
هماهنگی دانش، صنعت و بازار افتا
کانون افتا
هماهنگی دانش، صنعت و بازار افتا
Previous slide
Next slide

اعضا هیئت مدیره کانون افتا

ابوالفضل روحانی

رئیس هیئت مدیره

علیرضا صالحی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد احسان حمیدیا

خزانه‌دار

غلامرضا عباییان

دبیر

محمود سلماسی زاده

عضو هیئت مدیره

شاهین نوروزی

عضو هیئت مدیره

حسین قرایی

عضو هیئت مدیره

حبیب رستمی

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

علی محمدی

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

حمید علی حسینی

بازرس

مسعود رجایی

بازرس علی‌البدل

جدید ترین مطالب