هیئت موسس

جلسه هیئت موسسان کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار افتا با حضور اعضای زیر و نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد. در طی جلسه ضمن تصویب اساسنامه کانون، اعضای هیئت مدیره نیز انتخاب شدند.

اعضای هیئت موسس کانون عبارتند از:

ابوالفضل روحانی، علیرضا صالحی، شاهین نوروزی، محمد احسان حمیدیا، کامبیز قدس، محسن رمضانی یارندی، حسین قرایی گرکانی، محمد علی دوستاری، سروژ هاکوپیان، مسعود فرهنگی، رضا ابراهیمی آتانی، علی محمدی، محمدحسین قائمی‌نیا، امید توکلی، کیانوش آزادی، حمیدرضا شهریاری، مسعود رجایی، مهدی روحانی نژاد، محسن معماری، علیرضا سجادیه، محمدرضا هوشمند اصل، مجتبی طاهریان فر، غلامرضا عباییانی، سعید مهدیون، ابوذر عرب سرخی، علیرضا کریمی، حبیب رستمی، رضا عزمی و محمود قصاع.